Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Σκουριές. Ανάλυση κινδύνου 2 φραγμάτων απόθεσης τελμάτων

Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ 
 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
Επίκαιρο. Διαβάστε ολόκληρη τη γνωμάτευση, στο soshalkidiki.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου